/ / Sosyal normlar ve anlamları

Sosyal normlar ve anlamları

Sosyal normlara göre başka hiçbir şey ifade etmiyoruz,Toplumda yerleşik olan belirli kalıplar ve davranış kuralları olarak. Bu konsolidasyon, standart olarak kabul edilen davranışların yanı sıra belirli standartların ortaya çıktığı pratik faaliyetler sonucunda ortaya çıkmıştır. Sosyal davranış normları, bir kişinin belirli durumlarda nasıl davranması gerektiğini belirler. Bir dereceye kadar, ne tür bir insan olması gerektiğini belirlerler.

Sosyal normlar çoktur:
- ahlak normları. Biri iyi, diğeri kötü, biri iyi, diğeri kötülük. Kural olarak, bu davadaki yaptırımlar, halkın sansürünün yanı sıra pişmanlıktır;
- görgü kuralları. Bunlar iletişim normları, müzakere kuralları vb. Bir insanın toplumda nasıl davranması gerektiğini belirlerler;
- hukukun üstünlüğü. Onlar yasalara göre düzeltildi. Uyuşmazlıkları devlet yaptırımlarına yol açar;
- gelenekler ve gelenekler. Uzun tekrarların sonucu olarak yerleşmişlerdir;
- siyasi normlar. Başlıktan da anlaşıldığı gibi, siyasal yaşamı düzenlerler. Bu normlar uluslararası anlaşmalarda, tüzüklerde vb.
estetik normlar. Sanat eserine, insanın eylemlerine vb.
- kurumsal standartlar. Herhangi bir organizasyon içindeki ilişkileri düzenler;
- dini normlar. Kutsal metinlerde yer aldı.

Sosyal normlar ve yaptırımlar

Toplumun her bir üyesinin tedavi etmesi şarttır.sosyal normlara ciddiyetle ve soru sormadan onları gerçekleştirdi. Her şeyden önce, kişinin kendisini ve bütün toplumu bir bütün olarak güvenceye almak için gereklidir. Sosyal normlara uymama cezası, bu durumda çok ama çok spesifik olabilen çeşitli yaptırımlardır. Bu, vicdanın ızdırabı ve devlet tarafından yaptırımlarla ilgilidir. Her şey, özel duruma ve hangi sosyal normların ihlal edildiğine bağlıdır.

Sosyal normlar ve özellikleri

Bütün bu kurallar bir şekilde bunları düzenliyorsosyo-kültürel, politik ve devletten, toplumdan ve elbette bir bireyden önce ortaya çıkan diğer birçok görevlerin uygulanması sonucunda ortaya çıkan ilişkiler.

Sosyal normlar düzenleyici,Sosyal ilişkilerde tüm katılımcılar için çok somut ve açık bir davranış çerçevesi oluşturmak. Elbette, bu normlar aynı önlemleri ve komutları içerir. Sosyal normlar, kimseye hitap etmediklerinden, aynı zamanda her birine hitap ettikleri için ayırt edici özelliktedir. Hiç kimse cezasızlıkla onları parçalayamaz. Bu davada düzenleyici etki, belirli bir toplumsal ilişki durumuna ulaşmayı amaçlamaktadır. Bunun için sosyal zorlama mekanizmaları da kullanılabilir.

Daha gelişmiş toplum, daha gelişmişona sosyal normlar. Eylemlerinin alanı daima sosyal ilişkilerdir. Sosyal normlar gruplar halinde oluşturulur ve aynı gruplar için tasarlanmıştır.

Yukarıdakilerden, bu normların insanlar arasındaki etkileşimi mümkün olduğunca etkili hale getirmeye yardımcı olduğu sonucuna varabiliriz.

Sosyal normlar aşağıdakilerle karakterize edilebilir:
- Genel bir doğaya sahipler, yani, sadece bireysel olarak uygulanamazlar;
- Bir insanın topluma yararlı olması için nasıl davranması gerektiğini gösterir;
- Sosyal normlara uyulmaması, yaptırımlarla takip edilmelidir.

Son olarak, sosyal normlara dikkat çekmek isterimÖzellikle, bir kişi herhangi bir yaptırımdan kaçınmak için ancak onların kişisel olarak önem ve zorunluluğunun farkında olduğunda bunlarla uyumlu değilken etkilidir.

İlgili haberler


Yorumlar (0)

Yorum ekle