/ / Çocuk yetiştirme kanunları ve ilkeleri

Çocuk yetiştirme kalıpları ve ilkeleri

Eğitimin kalıp ve ilkelerini düşünün. Şu anda, toplum sürekli değişmektedir, bu yüzden eğitim ve öğretim sürecinde zamanında ayarlamalar yapmak çok önemlidir.

Milli eğitim için tipik olan genel yasaları ve yetiştirme ilkelerini düşünelim.

Komünist kavram

Ona dayanarak, büyümenin yetiştirilmesinesil. Çocuğun çıkarlarını veya bireysel özelliklerini hesaba katmamıştır. Sadece ideolojik eğitim, çocuğun kişiliğinin kamu yararına tabi kılınmasıydı.

ilke ve eğitim biçimleri

Modern kavram

Eğitim sürecinin temel düzenleri ve ilkeleri göz önünde bulundurulduğunda, aşağıdaki faktörleri göz önünde bulundururuz:

 • Önde gelen rol eğitime verilir ve ikincilik eğitime verilir;
 • Öğretimin etkinliği, çocuğun ilgisi ile ilgilidir.

Belirlenen sonuca ulaşmak için sadece geleneksel yöntemlerin kullanılması yeterli değildir. Bu nedenle pedagojik yasalar ve yetiştirme ilkeleri çok önemlidir.

Modern kavramın özü

Klasik eğitimden nasıl farklıdır?teknikleri? Amacı nedir? Yetiştirme yasaları ve ilkeleri, yeni yaşam tutumlarının gençleri tarafından alındı. Her çocuk için, çocuğun geliştirdiği bireysel bir eğitim yörüngesi inşa edilir. Modern pedagojide, çocuğun gelişimine öncelik verilir ve beynini teorik bilgi ile doldurmaz.

Eğitim sürecinin kalıpları ve ilkeleri, kültürel değerlerin oluşumu, önceki tekniklerin yeniden düşünülmesi ve iyileştirilmesi ile ilişkilidir.

pedagojik eğitim örüntüleri

Modern Eğitimin Özgüllüğü

Modern yasalar ve eğitim ilkeleriOnların temelinde bireylerin ihtiyaçları vardır. Eğer çocukluktan gelindiğinde, ebeveynler çocuklarına bir insan olduğunu anlayacaklardır, ilke olarak değil, başkalarının görüşüne göre bebeğin yönelimi ile ilgili çeşitli genç sorunlardan kurtulmak mümkündür. Bu tür bir eğitimde, bir kişinin algısının kamuoyuna değil, belirli bir bireyin kendi kendini geliştirmesine ve kendi kendine bilgisine dayanması gerektiği fikri ortaya konmaktadır.

Yetiştirme tarzının benzer örüntüleri ve ilkeleri, ana vurgu, özbilginin ve kendini geliştirmenin bir uyarıcısı olan çocuğun içsel mekanizmalarına konulmasıdır.

Genç yaştaki öğretmen, öğrencinin temel ihtiyaçları gerçekleştirmesine ve aynı zamanda ilişkilerini kurmasına yardımcı olur. Modern eğitim yöntemleri arasında şunlar bulunabilir:

 • kendini gerçekleştirme koşulları;
 • yaşamın kendi anlamını araştırmak;
 • Belli bir sosyal statünün kazanılması;
 • toplantı ihtiyaçları;
 • Yaratıcı hayata katılım.
eğitimin önemli yönleri

Kavramın uygulanması

Çocuk yetiştirmenin temel yasaları ve ilkeleri nelerdir? elde

 • Hümanizm. Öğretmenin ve çocuğun hedeflerinin birliği olarak ifade edilir.
 • Yaş. Çocuğun meslekleri ve hobileri bireysel yetenekleri ile ilgili olmalıdır. Örneğin, yedi yıl içinde dans böyle bir faaliyete dönüşebilir ve on yaşında spor, resim veya yürüyüş ile değiştirilebilir.
 • Egotsentrannost, kendinize ait sorumluluk eğitimini üstlenir.

Bir okul çocuğu eylemleri onun ile çelişmemelidirmahkumiyet. Çocuğun benlik saygısının farkında olması önemlidir. Bu durumda iç armoniye ulaşacak. Bu ilkeyi uygulamak için farklı yöntemler uygundur.

eğitim biçimlerinin ve yöntem ilkelerinin düzenleri

Ev eğitimi

Temel örüntü ve ilkeler nedireğitim ve öğretim Her şeyden önce, ebeveynler çocuklarını eğitmelidir. Canlı ve sürekli bir iletişim çemberine, çocuklar ve yetişkinler arasında güvenilir bir ilişkiye ihtiyacımız var. Bir çocuk anne ya da baba için rahatsız edici bir soru sormaktan korkmamalıdır.

Temel yöntemler, ilkeler, kalıplarToplumun belirli bir kişi üzerindeki etkisine yönelik eğitim. Çocukla güvenilir bir ilişki kurmak, gelişimde ona yardımcı olmak, gücünü güçlendirmek gerekir. Çocuğa ne yapılabileceğini ve istenmeyen olanı açıklamak önemlidir. Ülkenin küçük bir vatandaşının psikolojik sağlığının temeli olması gereken bir ailedir. Evde şiddet varsa, çocuk kendi bakış açısını ifade etmekten korkar, herhangi bir kendini geliştirme meselesi olmayacaktır. Genç ebeveynler eğitim yasalarını ve ilkelerini incelemeli, böylece aile ailede rahattı.

Temel bilgi

Çocuk onları erken çocukluktan alır. Bunların arasında, yıkama, diş fırçalama, duş alma, yürüyüşten sonra elleri yıkama ihtiyacı vardır.

Bebek bu tür eylemleri reddederse,Ebeveynler bu tür manipülasyonların önemini açıklamalı, bir örnek teşkil etmelidir. Ağlama ve fiziksel ceza, bu tür becerilerin oluşumuna katkıda bulunmaz. Aksine, aileden gelen yardımsever bir iklim kaybına yol açacak bir iç protesto olan bebekten saldırganlığa neden olacaklar.

eğitimin özellikleri

Eğitim sürecinin bileşenleri

Pedagojik nediryasalar? Genel eğitim kurumlarında anaokulu öğretmenleri, ilköğretim, ortaöğretim ve yüksekokul düzeyindeki öğretmenlerin çalışmalarında eğitim ve yetiştirme ilkeleri kullanılır. Örneğin, okul öncesi çocuklar rol yapma oyunlarına katılır. Bu yaştaki kişiyi etkilemek için en uygun yol olarak düşünülebilen bu yöntemlerdir. Çocukların belirli beceri ve becerileri geliştirdiği hareketli oyunlar, mükemmel bir pedagojik yöntemdir.

Okulöncesi çocukların gelişimine özel dikkat gösterilmelidir. Bu amaçla anaokullarında özel teknolojiler kullanılmaktadır.

Örneğin, her bir okul öncesi için bireysel sağlık programları geliştirilebilir. İlk olarak, aşağıdaki unsurları içeren bir teşhis gerçekleştirilir:

 • anketler;
 • üretilen motor becerilerin analizi;
 • Termal görüntüleyicide teşhisler;
 • anamnezin derlenmesi.

Valeolojik kavramların temelleri

Eğitimin yasaları ve ilkeleri nelerdir?pedagoji? Örneğin, valeolojik yaklaşımın temeli, spor yapma düzeninin düzenidir, çocuğun psikolojik özelliklerine, yetiştirilmesinin yöntemlerine odaklanır. Fiziksel aktivite çocuğun kendi bireyselliğini öğrenmesi için önemlidir. Egzersizler yapılırken, çocuklar iletişim becerileri alırlar. Eğitimcilerin spor etkinliklerine dahil oldukları, çocukların kendilerini onaylamalarını teşvik eden ve kolektif etkinlik becerilerini kazandıran röleler.

Bireysel yaklaşım

Temel pedagojik yasaları not edelim. Yetiştirmenin ilkeleri, biçimleri ve yöntemleri her çocuğun kendine özgü özelliklerine bağlıdır. Bu nedenle, şu anda genç nesil Rusların yetiştirilmesinde bireysel yaklaşıma özel bir önem verilmektedir.

Yeni federal eğitim standartlarına göre,Anaokullarına ve okullara tanıtılan öğretmen, her çocuk için bireysel eğitimsel yörünge oluşturur. Proje ve araştırma faaliyetleri, genç neslin gelişimi ve iyileştirilmesi için en iyi yöntemlerdir.

Müfredat dışı etkinliklerde, akıl hocasının öğrencinin yaratıcı potansiyelini ortaya çıkarma şansı vardır.

Proje ve araştırmanın tesadüf değilaktiviteler GEF ikinci neslin zorunlu öğesini yapmıştır. Optimal bir sonuç elde etmek için, bu çalışmanın aralıklı olarak değil, kalıcı, ayrıntılı bir düşünce çalışması olacağı önemlidir.

Birçok genel eğitim okulunda, araştırma klüpleri, tasarım stüdyoları ve gönüllü kuruluşlar ikinci nesil eğitim standartlarının gerekliliklerini karşılama çerçevesinde ortaya çıkmaya başlamıştır.

pedagojik eğitimin özellikleri

Pedagojik tekniklerin ve yöntemlerin kullanımının bir çeşidi

Okul öncesi okul öncesi eğitimin bir parçası olarak9. sınıf ekolojik eğitim sunabilir. Bu dersin temel amacı, modern öğrencileri enerji tasarrufu konusunda bilinçlendirmeye, gelecekteki uzmanlara doğal kaynakların kullanımına yönelik doğru tutum sergileme arzusu olacaktır.

Tipolojisinde böyle bir dersintersubject. Enerji ve enerjiyle ilgili konulara dayanır, doğa bilimleri döngüsünün bilgi materyaline dayalı olarak seçer: fizik, kimya, coğrafya ve ekoloji.

İş için öğretmen bir birey kullanırgrup çalışması, pratik görevler, rol yapma oyunları, tartışmalar. Eğitim, öğrencilerin ikinci nesil federal standartların gerekliliklerine tam olarak uyan yönetim ve tasarım becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacaktır.

Bu ders, öğrencileri enerji, enerji yönetimi, madencilik ve mineral tasarrufu ile doğrudan ilgili yeni uzmanlıklarla tanıştırmak için tasarlanmıştır.

Ders, öğrencileri bu mesleklere tanıtmaktadır: ekolojist, çevre mühendisi, jeo-ekolojist, fizikçi. Öğretmen, makul enerji tüketimi için teorik ve pratik temeli atma fırsatına sahip olur; Öğrencileri evde ve işyerinde modern enerji tasarrufu kültürü ile tanıştırmak.

Yenilikçi teknolojilerin, pedagojik tekniklerin kullanımı sayesinde, aşağıdaki görevler çözülebilir:

 • Doğrudan enerji ve enerji tüketimi ile ilgili temel doğal yasaları ortaya çıkarır;
 • Bir insanın enerji krizinin ortaya çıkışındaki rolünü kanıtlamak;
 • öğrencileri mevcut enerji krizinden yeni yollar bulmaya yönlendirmek;
 • Akılcı enerji tüketimi için gerekli olan becerileri geliştirerek, öğrencileri enerji tasarrufu etkinliklerine dahil etmek.

Tabii aktif formları ve yöntemleri kullanır.eğitimi. Bunlar iş ve rol oynama oyunları, analitik çalışma, çeşitli tartışmalar, pratik deneyler, yuvarlak masaları içerir. Her ders, çeşitli öğrenci organizasyonlarının kullanılmasını içerir. Öğrencinin ailesinin tüm üyelerinin aktif bir rol alabileceği ev ödevleri sunulur (deneyler, araştırmalar, deneyler, teorik bilgilerin analizi ve işlenmesi). Bilginin soyutlığını ve günlük yaşamdaki kullanımlarını, öğrencilerin kararlarını vermede kendi kaderini belirleme motivasyonlarını aşmak için kursa özel dikkat gösterilmektedir. Öğrenciler etkinliklerinin pratik sonuçlarını sadece öğrenme sürecinde değil, aynı zamanda edinilen becerileri günlük yaşamda ve işte uygularken de görebilirler.

Bu dersi okuyan öğrenciler:

 • Temel fiziksel yasaların ve enerji süreçlerini açıklayan yasaların farkındadırlar;
 • toplumun gelişiminin enerjinin kullanımına bağımlılığını analiz eder;
 • toplumun gelişiminin enerjinin kullanımından öneminin farkında olmak;
 • enerji korunumunun temellerini öğrenir;
 • Enerji yönetimi kararlarını vermek için ellerini deneyecekler.
pedagojik teknikler

Sonuç

Eğitim örüntüleri arasındaki bağlantılarSistemin bireysel bileşenleri, eğitim sürecinin belirli bir sonucunu sağlar. Gelişim sürecinin temel özelliklerini yansıtırlar. Eğitim ilkelerini somutlaştırır: teknoloji, araçlar, yöntemler, teknikler. Böyle bir zincir tek bir semantik merkezdir, eğitim ve öğretim faaliyetlerinde olumlu bir sonuca ulaşılmasına katkıda bulunur. Sadece bireyin aktif olduğu durumda, olumlu bir sonuç elde edilebilir. Bu örüntüye dayanarak, eğitim ilkesi formüle edilir - çocuğun aktivite ihtiyaçları için destek ve yönlendirme.

Pedagojik süreç mantıklıdırÇocuğun pasifliği sürdüremediği durumlarda, farklı aktivitelerden oluşan bir kombinasyon. Aktive edici rolünü arttırmak için duygusal, motor ve bilişsel aktiviteyi artırmayı amaçlayan bu tür teknikleri ve yöntemleri seçmek önemlidir. Eğer öğretmen eğitim modelinin farkındaysa, onunla aynı fikirde olur, profesyonel faaliyetine sadece çocuğun tam teşekküllü bir kişilik olarak kendini tam anlamıyla gerçekleştirmesini sağlayan üretken yöntemlere dayanır.

Federal eğitim standartlarıHalen Rus anaokulu ve okul eğitimine girmişler ve ülkesi ve tarihi miraslarıyla gurur duyan ülkenin tam teşekküllü vatandaşlarını oluşturmayı hedefliyorlar. Ulusal eğitim sisteminde kullanılan teknikler ve yenilikçi teknikler, Sovyetler Birliği'nde var olan eğitim yapısından önemli ölçüde farklıdır.

Öğrenci merkezli öğrenmeye geçiş, eylemleri için sorumluluk almaya hazır olan aktif vatandaşların eğitimine katkıda bulunur.

İlgili haberler


Yorumlar (0)

Yorum ekle