/ / Dinamik bir sistem olarak toplum

Dinamik bir sistem olarak toplum

Felsefede toplum "dinamik" olarak tanımlanırsistem ". "Sistem" kelimesi Yunancadan "parçalardan oluşan bir bütün" olarak çevrilir. Dinamik bir sistem olarak toplum, birbirleriyle etkileşime giren parçalar, unsurlar, alt sistemler ve bunların arasındaki bağları ve ilişkileri içerir. Değişir, gelişir, yenileri ortaya çıkar ve eski parçalar ya da alt sistemler yok olurlar, mutasyona uğrarlar, yeni biçimler ve nitelikler kazanırlar.

Dinamik bir sistem olarak toplumun bir kompleksi vardırÇok düzeyli yapı ve çok sayıda seviye, alt seviye, eleman içerir. Örneğin, küresel ölçekte insan toplumu, farklı devletler biçiminde birçok toplumdan oluşur ve bunlar farklı sosyal gruplardan oluşur ve bir kişi içerir.

Toplumun yapısı dört alt sistemden oluşur,İnsan faaliyetinin ana alanları olan - politik, ekonomik, sosyal ve manevi. Her kürenin kendine ait bir yapısı vardır ve kendisi de karmaşık bir sistemdir. Örneğin, siyasal alan, partiler, hükümet, parlamento, kamu kuruluşları ve diğerleri gibi çok sayıda bileşeni içeren bir sistemdir. Ancak hükümet, birçok bileşene sahip bir sistem olarak da görülebilir.

Toplumun her alanı,tüm toplum alt sistemi, ama aynı zamanda kendisi - oldukça karmaşık bir sistem. Bu nedenle, sistemlerin ve alt sistemlerin kendilerinden bir hiyerarşisine sahibiz, yani başka bir deyişle, toplum karmaşık bir sistem sistemi, bir tür süper sistem ya da bazen de söylenen bir metasistemdir.

Karmaşık bir dinamik sistem olarak toplumçeşitli unsurların bileşimi, her iki malzeme (binalar, teknik sistemler, kurumlar, örgütler) ve ideal (fikirler, değerler, gelenekler, gelenekler, zihniyet) ile karakterize edilir. Örneğin, ekonomik alt sistem kuruluşları, bankaları, ulaştırma, imal edilen mal ve hizmetleri ve aynı zamanda ekonomik bilgiyi, yasaları, değerleri ve benzerlerini içerir.

Dinamik bir sistem olarak toplum içerirAna, sistem oluşturan eleman olan özel bir eleman. İrade özgürlüğü, hedef belirleme ve bu amaca ulaşmak için araçlar seçen, sosyal sistemleri daha hareketli, dinamik, doğal kılan bir kişidir.

Toplumun sürekli bir sosyal sistem olarak hayatıhareket halindedir. Bu değişikliklerin hızı, kapsamı ve kalitesi farklı olabilir; İnsanoğlunun gelişim tarihinde, mevcut düzenin düzeninin yüzyıllar boyunca temelde değişmediği bir zaman vardı, ancak zamanın değişmesiyle birlikte değişim oranı artmaya başladı. İnsan toplumundaki doğal sistemlerle kıyaslandığında, nitel ve nicel değişimler daha hızlı gerçekleşmekte, bu da toplumun sürekli değişmekte olduğunu ve gelişmekte olduğunu göstermektedir.

Toplum, aslında, herhangi bir sistem, gösterirdüzenli bütünlük. Bu, sistemin elemanlarının belirli bir pozisyonda olduğu ve diğer unsurlarla az çok ilişkili olduğu anlamına gelir. Sonuç olarak, toplumun bir bütünleşik dinamik sistem olarak, onu, öğelerinin hiçbirinin sahip olmadığı bir mülkiyete sahip tek bir bütün olarak nitelendiren belirli bir niteliği vardır. Bu özellik bazen sistemin nonadditivitesi olarak adlandırılır.

toplum nasıl dinamik sistem bir başka özellik ile karakterizedirbir dizi kendi kendini yöneten ve kendi kendini organize eden sistemlere aittir. Bu işlev, sosyal entegre bir sistemi oluşturan tüm unsurlara tutarlı ve uyumlu bir korelasyon veren politik alt sisteme aittir.

İlgili haberler


Yorumlar (0)

Yorum ekle