/ / Modern toplumun yaşamında dünya ve bilimin bilimsel resmi.

Modern toplumun hayatında dünya ve bilimin bilimsel resmi.

Bilim ve modern bilimsel gelişmeler -İnsanlığın 21. yüzyılın tüm faydalarını ve kolaylıklarını görmeyeceğini. İnsanların gelişim ve yaşamındaki rolünü abartmak zordur. İlerleme, bir kişinin gözüne tamamen erişilemeyen seviyelerde yeni alanlar açarak, sıçramalar ve sınırlarla hareket eder.

Eski çağlarda olduğu gibi bugün de modern toplumun yaşamındaki bilim, yeni ve eski keşiflerin üretimine ve sistemleştirilmesine yöneliktir. Ana bileşenleri şunlardır:
- bir açıklama,
- açıklama,
- tahminler.

Şüphesiz, bu veya diğer açıklama ve açıklamaGerçekler, bilimin toplumun yaşamındaki önemli bir rolüdür, ancak çok daha değerli olan, halihazırda mevcut bilgi tabanına dayanan yetkin bir tahminin oluşturulmasıdır. Tahmin, bilimin çeşitli alanlarda yeni araştırmalara ihtiyaç duyulmasına yol açan kavramları ve bilgiyi geliştirmeye, genişletmeye iten en önemli faktörlerden biridir.

Bilimin işlevlerini toplumun yaşamında değerlendirirsek, o zaman aşağıdakileri ayırt edebiliriz:
1) gerçek bilginin oluşumu,
2) kültürel dünya görüş fonksiyonu,
3) bilim üretken bir güçtür,
4) bilim bir sosyal güçtür.

Bilim adamları hakkında konuşmanın başlangıcıAntik Çağ, dünyadaki teolojik görüşler ve süreç içinde yer aldığında eleştirilmeye başlandı. Teoloji, gezegendeki tüm süreçlerin ilahi ihtiyatla ilişkili olduğunu ileri sürer. Yavaş yavaş, bilimin insan yaşamındaki rolü belirgindi: şimdi, dünyanın insanın dünya görüşünü değiştirmeye başlayan dünyanın doğal olarak ortaya çıkan bilimsel resmiyle kiliseyi hesaba katmak zorunda kaldı. Din, bilimi uzun bir süredir bastırmaya devam etse de, onu teolojinin çerçevesine itmeye çalışmak, deneysel tabanın gelişmesi ve deneyim birikimi, doğal fen bilimleri temelinde birçok fenomeni açıklamayı mümkün kılmıştır.

Bilimin toplumun yaşamındaki işlevleri berideğişmek için, onu başlatan sadece bireysel meraklılar değildi, bu da bilimsel okulların ortaya çıkmasına, eğitim sisteminin geliştirilmesine yol açtı. Bu durumda, temel yalnızca din ve İncil konuların ve yazıların incelenmesi değil, aynı zamanda deneyime, deneyime ve bu ya da bu becerinin pratik önemine dayanan bir temeldir. Sonuçta, bilimin temel amaçlarından biri, mevcut bilginin uygulamada uygulanmasıdır.

Ancak, sadece yirminci yüzyılda bilim çok şey kazandıBilimsel dünya görüşünün onaylanmasına yol açan büyük önem. Şimdi kültürün tam ve ayrılmaz bir parçası haline geldi. Modern toplumun hayatındaki bilim, tüm faaliyet alanlarını etkiler, zaten var olan bir telefon, televizyon, araba olmadan var oluşu hayal etmek imkansızdır.

Ancak modern toplumun hayatında bilimSiyasetçilerin ve iş adamlarının eylemlerine dayanan birçok kurum ve kuruluşun faaliyetlerine destek. Uzun zaman önce bir başlangıç ​​yapılmadı. 19. yüzyılda bile, üretimde statik gelişme olmadığından ve yeni uygulamalar gerektirmediğinden bilimsel gelişmeler pratikte pratik olarak uygulanmamıştı. Ancak kademeli olarak deneyime sahip kişiler, mevcut teknolojilerin ve ekipmanın geliştirilmesinin önemini anlamaya başladılar ve bu tam da bilimin gerekli olduğu anlamına geliyor. Şu anda, doğa bilimleri eğitiminin gelişimi için ivme kazanan bilimsel enstitüler, laboratuvarlar var.

Şu anda, modern hayatta bilimToplumlar - şu andaki üretici güç. Pek çok ülkenin ileri teknolojilere hakim olmasına ve yeni ürünler, araştırmalar ve bilimsel başarılar ile dünya seviyesine ulaşmasını sağlayan bilimin gelişmesidir ve bu politika ve ekonomi alanında lider olan ülkelerdir. Bu gerçeğin canlı bir örneği, İkinci Dünya Savaşı'nın bitiminden sonra, SSCB ve ABD arasındaki silahlanma yarışıdır; askeri sanayide yeni teknolojilerin araştırılması ve uygulanmasıyla ilgilenen en güçlü kurumlar oluşturuldu.

İlgili haberler


Yorumlar (0)

Yorum ekle