/ Toplumsal bir sistem olarak toplum

Toplumsal bir sistem olarak toplum

Eğer toplumu sosyal olarak ele alırsakSistem, öncelikle yapısına dokunmalıyız. Toplumsal bir sistem olarak toplum, sistemin çeşitli unsurlarını ve aralarındaki ilişkiyi içerir. Toplumun unsurları, sosyal gruplar (küçük ve büyük), sosyal kurumlar ve bireyler, bireyler, gruplar, bireyler ve gruplar arasındaki bağlantılar, vb. Sosyal bir unsuru işgal eden yer veya konum, ister bireysel isterse bir grup olsun, sosyal statü olarak adlandırılır. Sosyal unsur tarafından gerçekleştirilen işlev, sosyolojide sosyal rol olarak adlandırılır.

Sosyal sosyal ilişkiler rol oynarSosyal sistemin öğeleri arasındaki sosyal bağlar. Sosyal iletişim, belirli topluluklardaki bireylerin herhangi bir hedefe ulaşmak için etkileşimli faaliyetlerini belirleyen olguların birleşimidir. Toplumsal bir sistem olarak toplum, toplumda oluşan, belirli bir toplumun politik, ekonomik ve kültürel özgünlüğünü yansıtan ilişkiyi pek çok açıdan belirler.

Sürdürülebilir sosyal ilişkiler o zaman ortaya çıkar,sosyal etkileşimler sürekli olarak yeniden üretilirken, yoğunluğu büyük ölçüde değişebilir. Örneğin, genç bir adam (genç bir erkek ya da kız), ailesinin evini terk ettikten sonra, doğrudan temaslar olmasa da, sosyal bağlar ve aralarındaki ilişkiler durmaz. Bununla birlikte, genç insanların bilincinde imgelerin varlığı, bellek, onların varlığı, toplumsal bağların ve onların arasındaki ilişkilerin devam ettiğini söyleyebilmemiz mümkün.

Tek, bir kez ve tüm reçeteli yasalar içinsosyal etkileşim elbette mevcut değil. Toplumsal bir sistem olarak toplum, iki grup olarak düşünülebilecek çeşitli faktörlere bağlı olarak, bu tür etkileşimlerin doğasını büyük ölçüde belirlemektedir: ilk olarak, belirli bir toplumun sosyokültürel özgüllüğünü, ve kişisel - özellikleri içeren ikinci - subjektif olan nesneyi dahil ediyoruz. bireyler (dünya görüşü, değerler, tutumlar, kişisel yönelim vb.).

Bireysel sürekli etkileşim içinde hareket ederdiğer insanlar. Bununla birlikte, toplumun bir sosyal sistem olarak, bireyleri etkileme, faaliyetlerini düzenleme, onları teşvik etme veya cezalandırma üzerinde çok büyük etkisi vardır. Ayrıca, insanların kendileri üzerinde kalıcı bir etkisi vardır. Bireysel da esasen onun böyle beton eylemin örnek olmak gibi çok sosyal bir ortam geliyor değil etkileyebilir. sosyal çevrede her yerde göze çarpmaktadır böyle çok yönlü, çok vektör ve sürekli maruz kalma, düşünün, biz ayrı elemanların herhangi biri tarafından karakterize edilmez niteliklere sahip bir sistem bahsedebiliriz.

Toplumun ayrılmaz bir sosyal sistem olarak kendi özel yasaları vardır. Örneğin, istikrar, dinamizm ve açıklık, ortaya çıkış ve sinerji, kendini koruma ve kendini geliştirme yeteneği.

Toplumun toplumsal bir sistem olarak ele alınışındaki tüm teorik yaklaşımların çeşitliliği ile, toplumun üç teorik modelini ayırt edebiliriz..

İlk model, toplumuortak eylemler sonucunda oyunculuk grubu kümesi (E. Durkheim, T. Parsons). İkinci model, bir toplum önceliklerinin bireyler değil, birlikleri, sendikaları (K. Marx, R. Dahrendorf) olmadığı gerçeğine dayanmaktadır. Ve son olarak, üçüncü model, toplumsal süreçleri ve fenomenleri (A. Schyuts, J. Mead, N. Luhmann, P. Bourdieu) göz önüne alırken, ayrılma yönteminin kullanımı ile sosyal olanın belirli bir metafiziksel anlayışla ilişkilidir.

İlgili haberler


Yorumlar (0)

Yorum ekle