/ / Lizozomların oluşumu, türleri, yapısı ve işlevi

Eğitim, çeşitleri, lizozomların yapısı ve işlevi

Makalemizi nasıl sorduğumuza adamak istiyoruz.ki lizozomların yapısı ve işlevidir. Bu yapıyı, bu yapıların oluşum sürecinin özellikleri, çeşitleri, yapısal özellikleri ve diğer pek çok konu da dahil olmak üzere farklı açılardan detaylı olarak inceleyeceğiz.

lizozomların yapısı ve işlevi

Ne oluşturduğunu düşünmeden öncelizozomların yapısı ve işlevi, bazı ayrıntıları açıklığa kavuşturmak istiyorum. Sizi çevreleyen tüm canlı organizmalar, yapısal parçacıklar, hücrelerden oluşur. Sadece bir mikroskop yardımıyla görülebilirler. Ancak bir hücre, genellikle organoids olarak adlandırılan daha küçük detaylardan oluşan eksiksiz bir sistemdir. Bugün bunlardan biri hakkında konuşacağız.

Lysosome: Bu nedir?

lizozom yapısı ve fonksiyon tablosu

Lizozomların yapısı ve işlevi nedir? Bu organeller boyut olarak küçüktür, bu nedenle kafesin içine çok sayıda yer konabilir. Öte yandan, bazı alglerin hücreleri sadece 1 veya 2 lizozom içerir, bunların boyutları genellikle çok fazla olanları (yaklaşık 0.2 mikron) aşar. Yani, tüm lizozomlar üç gruba ayrılabilir:

  • primer;
  • ikincil;
  • artık cisimler.

Yapının nasıl göründüğünü düşündüğümüzdenve lizozomların işlevi, daha sonra makaleden bu türlerin neden gerekli olduğu ve hücrelerin hayati aktivitesi için öneminin ne olduğu size açık hale gelir. Sadece birincil lizozomların ikincil lizozomlara geçtiğini açıklamak önemlidir, ancak tersine işlem imkansızdır.

Lizozomların yapısı

Lizozomlar nedir, yapı veişlev? Tablo, organellerin içinde ne olduğunu anlamamıza yardımcı olacaktır. Organoids, 50'den fazla farklı protein enzimi içerir. Lizozomun kendisi, biyolojik olarak aktif maddeleri hücrenin iç ortamından ayıran ince bir zar ile kaplıdır. Tabloda en önemli enzimleri sıralayacağız ve size işlevlerini anlatacağız.

Bir enzim

değer

esteraz

Eter alkollerin parçalanması için gerekli.

Peptit hidrolazlar

Bir peptit bağına sahip bileşiklerin hidrolizi için gereklidir. Bu grup proteinleri, peptidleri ve diğer bazı maddeleri içerir.

nükleaz

Bu enzim grubu, nükleik asitlerin polinükleotid zincirindeki fosfodiester bağlarının hidrolizini hızlandırır. Bu şekilde mono - ve oligonükleotidler oluşur.

glukozidaz

Bu grubun enzimleri karbonhidratları bölme işlemini sağlar.

hidrolaz

Amidlerin hidrolizi için servis yapın.

Lizozom oluşumu

lizozom yapısı ve fonksiyonu kısaca

Yani, lizozomların ne olduğunu, yapısını veBu yazıda kısaca tartıştığımız işlevler (kısaca). Organellerin üç gruba (birincil, ikincil ve artık cisimler) ayrıldığını daha önce söylemiştik. İlk grup Golgi aparat membranından oluşturulmuş olup, bu aşamada küçük vaküoller ile kolaylıkla karışabilmektedirler. Lizozomlar, daha karmaşık bir yapı ve boyuttaki organelleri birleştirebilir ve oluşturabilir.

Eğer birincil lizozom herhangi birini yakalarsamadde, hücresel sindirim sürecini başlatır. Enzimler ile bileşiklerin parçalanmasına muktedir bir organoid zaten ikincil lizozomlar olarak kategorize edilir. Maddelerin sindirimi sonucunda, sıkıştırılmış artık cisimler oluşabilir (bu, lizozom yaşam döngüsünün üçüncü aşamasıdır).

Organellerin fonksiyonları

Lizozomların tiplerini, yapısını ve işlevlerini düşündük (tablo) - bu bir sonraki sorumuz. En görsel ve anlaşılabilir formu, yani tabloyu kullanmaya karar verdik.

fonksiyon

özellik

Hücre içi sindirim

Lizozomlar çok miktarda enzim içerir.Hidroliz ile herhangi bir bileşiği parçalayabilmektedir. Bu hücre içi sindirim nasıl oluşur. Maddeler lizozomun içine girer ve hücrenin kendi ihtiyaçları için kullandığı düşük moleküler ağırlıklı bileşikler oluşturmak için işlenir.

otofaji

Bu işlem gereksiz veya eski hücre organellerinden kurtulmanızı sağlar. Otofaji, hücresel organoidleri yenilemenin bir yoludur.

otoliz

Başka bir şekilde, bu süreç, hücre kendini imha olarak adlandırılabilir. Bir hücrenin tüm lizozomlarının zarları tahrip olduğunda, ikincisi ölür.

Sonuç

lizozomlar yapısı ve fonksiyon özellikleri tablosu

Lizozomların ne olduğunu öğrendik. Makalede yapı ve fonksiyon özellikleri (tablo) verilmiştir. Sonuç olarak, bu organellerin işlev bozukluğu durumunda bazı hastalıkların ortaya çıkabileceğini söylemek isterim. Örneğin, ilaç, özellikle lizozomların fonksiyonunun ihlali ile ilişkili kalıtsal hastalıklar için bilinir. Bu patoloji grubu, mukopolisakkaridozları, sfingolipidozları, glikoproteinleri ve daha birçoklarını içerir.

İlgili haberler


Yorumlar (0)

Yorum ekle