/ / Mark Tullius Cicero - politikacı, hatip, adaçayı

Mark Tullius Cicero - politikacı, hatip, adaçayı

marc tullius cicero

Mark Tullius Cicero ... Büyük Roma konuşmacısını, devlet adamı, inanılmaz bir adaçayı tanımlamak için Rus dilinin yeterli epitetleri yok.

Başarılar hakkında

Mark Tullius Cicero'nun - devlet hakkında, imparatorların ve kralların siyaseti üzerine yazdığı eserler sayesinde, modern araştırmacılar geçmişin olaylarını doğru bir şekilde tanımlayabilirler.

Büyük Roma bilgeliği felsefesini vaaz ettiÖzel yorumu, çok sayıda yeni kavram getirdi. Örneğin, bir tanım bir nesnenin açıklayıcı işaretlerinden oluşur; ilerleme - tırmanma, ileriye doğru hareket etme vb.

Stoic döneminin başlangıcı

En önemli felsefe temsilcilerinden biriStoicizm Mark Tullius Cicero'dur. Konuşmacı, mutluluğun tek kaynağının insan erdeminden başka bir şey olmadığı gerçeği hakkında çok şey söyledi. Erdem anlayışı içinde Cicero, kişiliğin bu nitelikleri, tüm çabalarda bilgelik, cesaret, adalet, ılımlılık olarak değerlendirdi.

Böylece, öğretileri ve düşünceleri aracılığıylaAntik Roma adaçayı, kişisel kazanım ve ahlaki görevle yüzleşme sorununa çözümün ne olduğunu anlamaya çalıştı. Bu meseleyi anlatan Mark Tullius Cicero, pratik felsefeyi incelemenin gerekli olduğu sonucuna vardı.

Antik Roma Kültürü: estetik, güzellik ve eloans

marc tullius ciceron hatip

Filozofun ahlaki ve bilişsel konumuBirey ifadesi ile bireyin ahlaki ahlaki içeriği arasında ayrılmaz bir birlik bulundu. Bu kişisel özelliklerin mevcudiyetine göre, Cicero'ya göre, oldukça iyi bir konuşmacı olabilir.

Roma felsefesinin gelişiminin temeli atıldıAntik Yunan kültürünün sağlam bir temeli. Marcus Tullius Cicero, gerçek felsefi düşüncenin kavrayışından, derin düşünceye dayanan soruları hakkında, gerçek ifadeye dayanan Romalıların kendisinin sahip olması gereken her şeyden söz ediyordu. Konuşma sanatını öğrenmek, eski Roma toplumu için gerekli olan şeydir.

Düşünce ile birlikte filozof, ahlaki güzelliğin önemini vurguladı. Cicero, “Düşünceleriniz düşük hedefler peşinde koşarsa, derin düşüncelere ve doğru bilgiye ulaşmak imkansız” dedi.

Edebi miras

Derin muhakeme ek olarak Mark Tullius Cicerozengin bir edebi miras bıraktı. Tüm denemelerin, konuşmaların ve harflerin hacmini tanımlamak imkansızdır; Birçoğu hayatı boyunca tanınabilir, çoğu sadece birkaç yüzyıl sonra yayınlandı. Eserlerin çoğu belirli kişilere hitap ediyor - konuşmacı Titu Pomponius ve Mark Tullius Tiron'un arkadaşları. Toplamda, yaklaşık 57 el yazması, gayri resmi verilere göre, çoğu kayıp olarak hayatta kalmıştır.

devlet hakkında thulium cicero işaretlemek

Muazzam dünya serveti birazfelsefi içeriğin eserleri: "Orator", "Orator" ve "Brutus" adlı kitap. Burada Cicero, hitabetin becerilerini öğretmenin ve aşılamanın, ayrıca konuşmacının bireysel tarzıyla ilgili soruları düşünmenin ideal yöntemlerini tartışıyor.

Politik çalışmalardan bahsetmeye değer.içeriği. Bugün en meşhur olanlar "Devlet Üzerine", "Kanunlarda". Burada biyografisi yönetim deneyimi olan Mark Tullius Cicero, ideal bir devletin yapısı hakkında konuşuyor. Her çalışmasında attığı fikirler, Roma anayasası aracılığıyla uygulandı: Senato, konsolosluk ve halk meclisi gibi organların başarılı bir kombinasyonu.

Daha sonra yazmak için CiceroLatin dilini eski Yunan filozoflarının sorunlarına çözüm bulmaya çalıştığı ana dil olarak kullandı. Ünlü kişilere hitap eden filozofun yazışmasından çok fazla bilgi edinilebilir. Toplamda, yaklaşık 4 harf koleksiyonu vardır.

Gelecekte felsefelerin değeri

Roma döneminin dünyaya filozofu sayesindeklasik Latince düzyazı, derin düşüncenin yanı sıra, oratory bilgeliği ile doymuş olarak ortaya çıktı. Eğer başlangıçta bu edebi eğilime az miktarda dikkat edilmişse, sonraki yüzyıllarda örnek olarak ve en doğru olarak kabul edildi.

Cicero'nun ölümünden sonra büyük bir karşılaştırıldıaralarında ünlü Demosthenes'in olduğu konuşmacıların sayısı - Yunan kültür ve oratoryinin temsilcisi. 100 yıldan uzun bir süre sonra, bu karşılaştırma en tartışmalı ve ilginç olanlardan biridir.

mark thulium cicero biyografi

Mark Tullius’un felsefi öğretileri takdir edilmedi.sadece modernite çağında, aynı zamanda titiz Orta Çağ'da ve aynı zamanda geçmişin gerçek olarak kabul görmesinin nadir olduğu aydınlık Yeni Çağ'da. Cicero, bir kişinin değerinin temel kriterinin yalnızca Yunan kültürünün bağışlayabileceği eğitimi olduğuna inanıyordu. Önce insani terimleri, uygun ahlaki niteliklere sahip, eğitimli, iyi okunur ve genellikle eğitimli bir kişi olarak adlandırmak için kullandı.

İlgili haberler


Yorumlar (0)

Yorum ekle