/ / "Özgür toplum" terimi ne anlama geliyor? Özgür toplum: çeşitli modeller

"Özgür toplum" terimi ne anlama geliyor? Özgür toplum: farklı modeller

Her bireyin kendine ait olduğuözgür bir toplum kavramı: düşünce özgürlüğü, seçme hakkı, kalıplaşmışlardan kurtulma ... Hükümet prangalarından ve yetkililerin aşırı tiranlığından arınmış bir toplum, modern dünyada en çok arzu edilen şey olarak kabul edilir.

Özgür toplum

ütopya

Tam serbest düşünce, hiçbir engel yokBir kimsenin fikirlerine meydan okumak, çeşitli güç yapılarının bireyler üzerindeki düşük etkisi - bütün bunlar, uzun yıllara dayanan araştırmalara göre, makul bir toplumda tam olarak gerçekleştirilemez. Çoğu akademisyen, özgür toplumu ütopya olarak görmektedir ve bunların hepsi belirli sınırlar içinde, böyle bir hayali fark edememektedir, çünkü her halükarda diğer insanların hakları ihlal edilecektir.

Örneğin, başkasının düşüncesi sırasındaÖneriler bazı insanlar mutsuz olacak ve memnuniyetsizliği doğrudan fikrin yazarına gösterecektir. Böylesi bir protestonun asılsızlığı nedeniyle, herhangi bir önemli yasa tasarısı yürürlüğe giremeyecektir, ki bu da toplumun daha fazla gelişmesinin engellenmesiyle doludur.

"Özgür toplum" terimi: İnsanlar bunun tarafından ne anlama geliyor?

Özgür toplum

Birçoğu için, bu kavram ile ilişkilidirdavranışlarda özgürleşme, cinsel partner seçiminde (biseksüellik, eşcinsellik), anarşinin ve tam bir hukuksuzluğun. Nadiren, özgür bir toplumun gerçekte ne olduğunu tam olarak anlayabilen bireylerdir. Bu tür toplumsal grupların kavramı şu şekilde yorumlanır: Devletin hakları sınırlıdır, bireyin yaşamını normal işleyişini ve gelişimini sürdürmek için gerekliyse, bireyin yaşamına müdahale etme yeteneğine sahiptir. Yani, iktidarı temsil eden güç yapıları, bir kişiyi yalnızca diğer insanlar için olası bir tehdit varsa kontrol edebilir.

Özgür toplumun belirtileri

Özgür düşünen toplum, anahtar bir figürİnsanlar ve ihtiyaçları, belirli faktörler olmadan gelişemez. Toplumun her bir üyesinin özgürlüğü sadece seçim hakkının değil, aynı zamanda, kurulu ilkeler ve ahlak çerçevesinde, istediği gibi hareket etme yeteneğinde de vardır.

Özgür toplumun farklı modelleri

İşaretler kabul edilir:

 • İş yapma özgürlüğü.
 • Nüfusun farklı kesimlerinin çıkarlarını temsil eden çok sayıda siyasi parti.
 • Demokrasi, hükümetin ana varyantı olarak seçildi.
 • Genel kabul gören demokratik yasalar ve ahlaki normların yardımıyla vatandaşların günlük yaşamı uzaktan düzenlenir.

Özgür toplum kavramı

Toplumun sosyolojik modelleri

Diğer sosyal gruplar gibi, özgür bir toplumun farklı modelleri aşağıda sunulmuştur:

 • Fonksiyonalist. Toplum istikrarlı ve nispeten istikrarlı, entegre bir yapıdır. Halkın değerlerini göz önünde bulundurarak faaliyetleri istikrarı sağlamayı amaçlayan bir toplumdan oluşur.
 • Sosyokültürel. Bir kişinin doktrini sosyoloji ve antropoloji ile birleştirir. Burada aşağıdaki hususlar önemlidir: ahlak, sosyal normlar, insanın çevre içindeki rolü, aile, kendi aralarındaki ilişki.
 • Çatışma. Toplum sürekli değişiyor, değişimleri hem bireysel hem de büyük ölçekli olabilir. Toplumun çatışması kaçınılmazdır, çünkü toplum bazı bireyleri başkalarına göndermeye zorlamaya dayanmaktadır.

örnekler

Özgür bir toplum kavramının ütopya olduğu düşünülse de, farklı devletlerde uygulanan 2 tür politik yönetim sistemi vardır. Özgür toplum örnekleri:

 • Liberal devlet.
 • Demokratik devlet.

Özgür sivil olarak da adlandırılabilirtoplum. Tarihten de, SSCB örnek olarak alınabilir. Ama bir tane nüans var. Sovyetler Ülkesi'nin kurulmasından bu yana, “özgürlük” kelimesi çeşitli partilerin hemen hemen her sloganında ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte, zamanla, devletin nüfusunun serbest bir topluma neredeyse çağrılmayacağı anlaşıldı. Elbette, ütopya bazı yönlerden mevcuttu, ancak yine de yetkililer vatandaşları üzerinde tam bir kontrol gerçekleştirdiler (KGB, istihbarat, "uyanık vatandaş", savaşçılar).

Özgür toplum örnekleri

Demokratik devlet

Demokrasi yönetmenin temel bir yoludurgenel olarak ülke ve özellikle çeşitli sosyal grupların üyeleri. Bu oldukça karmaşık, çok yönlü bir kavramdır. İnsanların iradesini, arzularını ve çıkarlarını gerçekleştirmeyi amaçladığı gibi, adaletten gelen gereksiz ilgiden arınmış bir toplum da demokratiktir. Modern politikada, yalnızca demokratik bir yönetim rejimini seçen nadiren devletler vardır.

kanıt

Özgür ve demokratik bir toplum belirli koşullar olmadan var olamaz. Gelişimi doğrudan varlığı ile ilgilidir:

 • Seçim yasası (ve her toplum üyesi için).
 • Eşitlik, konuşma özgürlüğü.
 • Devlet gücü, tamamen halkın düşüncesine ve iradesine bağlıdır.
 • Taraflar, vatandaşların tercihlerini ve çıkarlarını karşılayan kuruluşlar.

Liberal devlet

Liberalizmde özgürlük bir ayrıcalıktır.Her vatandaşın kimliği. Dahası, demokrasi, çeşitli ahlaki ilkeler ve ilkeler, özgürlüğe ulaşma araçlarıdır. Liberal bir durumda, yetkililerin nüfusun manevi, ekonomik faaliyetlerini kontrol etme girişimleri kabul edilemez. Ancak, bu türden bir siyasal rejimde bir şey var: kolluk kuvvetleri ve diğer iktidar araçlarının baskısı olmayan bir toplum tamamen özgür değil. Devlet hala şöyle diyor: “Bir şeyi değiştirebilir ve yapabilirsin, ama gücü değiştiremezsin.” Liberal rejimin istikrarsız, geçiş halindeki hükümet biçimi olduğu düşünülür.

kanıt

Aşağıdaki özellikler liberalizmin karakteristiğidir:

 1. Siyasi istikrarsızlık.
 2. Çeşitli propaganda muhalefet partilerinin sürekli eğitimi.
 3. Vatandaşları olası herhangi bir yapıdaki olası keyfiliğe karşı korumak için yetkilerin yargı, yürütme ve yasamaya bölünmesi.
 4. Halk arasında güç ve popülerliği olmayan programların uygulanması.
 5. Serbest piyasa ilişkileri, özel mülklerin tanınması için çağrı yapın.
 6. Halkın hak ve özgürlüklerinin kabulü, yetkililerden bağımsız olarak bilgi kaynaklarının geliştirilmesi.
</ p>

İlgili haberler


Yorumlar (0)

Yorum ekle