/ Bilimsel bilginin özgüllüğü nedir?

Bilimsel bilginin özgüllüğü nedir?

Bilim, ruhsal faaliyetin sonucudurinsanlık, doğa kanunları ile ilgili nesnel hakikati anlama amaçlıdır. Tek bir yasalar bilgisi dizisi kurarak, bilim, özel sektöre ayrılmaya zorlanmakta, dışsal maddeyi incelemeden, gerçekleri ve fenomenleri araştırmak ve aydınlatmak için izin vermektedir. Bu temelde doğa ve sosyal bilimlerle ilgili doğa bilimleri öne çıkarılmaktadır. Bununla birlikte, bu ayrımın tek ölçütü değildir: temel ve uygulamalı bilimler pratik uygulamadan uzaklaşma temelinde farklılık gösterir.

Bilim felsefeyle yakından bağlantılıdır. Bilimsel bilginin felsefede özgüllüğü, dünyanın gerçek resmine ilişkin gerçeklerin anlaşılması ve ele alınmasıdır. Felsefe, tarihin en önemli anlarında bilimin vazgeçilmez bir dostuydu, bugün daha az önemli değil.

Bilimsel bilginin özgüllüğü birkaç faktörle ifade edilir:
1) Bilimin ana hedefi, objektifin aydınlatılmasıdır.gerçeklik kanunları, ancak bu bir dizi soyutlama olmaksızın imkansızdır, çünkü belirli sonuçların doğruluğunu belirlemek için düşünmenin genişliğini sınırlamamayı mümkün kılan soyutlamadır.
2) Bilimsel bilgi her şeyden önce olmalıBu nedenle, güvenilirlik, nesnellik, onun ana karakteristiği haline gelir, çünkü onsuz, hiçbir şeyden veya belirli bir doğruluktan bahsetmek imkansızdır. Objektiflik, aktif nesnenin görsel ve deneysel yöntemlerle araştırılmasına dayanır.
3) Bilimsel bilginin özgüllüğü, herhangi bir bilimin pratik uygulamaya yönelik olması gerçeğinde yatmaktadır. Bu nedenle, bu veya bu süreçler arasındaki nedenleri, sonuçları ve bağlantıları açıklamalıdır.
4) Ayrıca, mevcut yasaları, sonuçları ve benzerlerini çürüten ve onaylayan düzenli keşiflerin yardımıyla sürekli olarak destekleme ve bilimin kendini yenilemesi olasılığını da içerirler.
5) Bilimsel bilgi aracılığıyla yapılırözel yüksek hassasiyetli cihazlar olarak ve mantık, matematiksel hesaplamalar ve zihinsel ve ruhsal faaliyet haklarının diğer unsurları kullanılarak kullanılır.
6) Herhangi bir bilgi kesinlikle gösterilebilmelidir -aynı zamanda bilimsel bilginin özgüllüğüdür. Gelecekte kullanılabilecek bilgiler doğru ve gerekçelendirilmelidir. Bununla birlikte, çeşitli alanlarda hala bazı varsayımlar, teoriler ve sınırlamalar olmaksızın yapmaz.

Bilimsel bilgi öncelikle bir süreçtir.Her birinin kendine özgü özellikleri olan ampirik ve teorik düzeylerde ilerlemesi. Farklılıklara rağmen, her iki seviye birbiriyle ilişkilidir ve aralarındaki sınır yeterince mobildir. Bu seviyelerin her birinin bilimsel bilgisinin özgüllüğü, her bir özel durum için deney ve araçların ya da teorik yasaların ve açıklama yöntemlerinin kullanımına dayanmaktadır. Bu nedenle uygulamadan söz etmek, teori olmadan yapmak imkansızdır.

Çeşitli bilimsel bilgi türleri de vardır. Bunlar arasında teorik biliş, yani problem, teori ve hipotez bileşenleri daha önemlidir.

Sorun bazı tutarsızlıkların gerçekleşmesidir.Bu bilimsel olarak açıklanmalıdır. Bu, bilginin gelişmesi için başka ön koşulların bulunmadığı bir düğüm veya başlangıç ​​noktasıdır. Felsefede bilimsel bilginin özgüllüğü, bu düğümden teorik ve pratik sonuçlara dayanarak bir çıkış yolu bulmayı sağlar.

Hipotez formüle edilmiş versiyonlardır.Bu veya diğer fenomenleri bilimsel açıdan açıklamaya çalışın. Hipotez kanıt gerektirir. Böyle bir şey varsa, gerçek bir teoriye dönüşür ve diğer versiyonlar güvenilmezdir. Hipotezin doğruluğunun açıklığa kavuşturulması pratik uygulamasında gerçekleşir.

Listelenen tüm bilimsel bilgi türleriBir teorinin olduğu en tepesinde bir tür piramide inşa edilmiştir. Teori, fenomene dair doğru bir açıklama yapan, bilimsel bilginin en güvenilir ve kesin şeklidir. Bir projenin uygulamaya geçirilmesi için temel mevcudiyet varlığıdır.

İlgili haberler


Yorumlar (0)

Yorum ekle