/ / Epistemoloji, bilginin felsefi öğretisidir

Gnoseoloji, bilginin felsefi öğretisidir.

İnsan her zaman hayatı tanımak istertezahürlerinin genişliği. Uzun bir yolculuğa çıkmış olan insanlık, varlığın özüne daha fazla nüfuz eder. Gnosiyoloji bu zor yolda insanlara yardım etmeye geldi. Bu öğretim nedir ve ne hakkındadır?

Epistemoloji, bilginin felsefi doktrini, kognisyon olasılığı ve doğası, sınırlar ve çok daha fazlasıdır.

Yunanca kelime gnoseology bize geldidil "gnosis" - bilgi ve "logolar" - kavram, öğretim, yani bilginin doktrini (kavram). Epistemolojide önemli bir yer, konunun nesneye, ilişkilerinin yapılandırılmasına, hakikatin ne olduğuna ve nerede olduğunun nasıl belirleneceğine ilişkin olarak incelenmesi ve incelenmesidir. Ancak, bir şey kesin: biri bu öğretinin merkezinde.

Epistemoloji, bilgi teorisi veya başka bir şeyYaşam doktrini, insanın evrimleştiği uzun bir evrimsel gelişme yolunu aştı ve bu evrim yolunda dünyaya dair anlayışı değişti, böylece epistemoloji bilişsel yöntemleri geliştirdi ve genişletti.

Antik çağda epistemoloji felsefi doktrinidir.Biliş, bir bütün olarak konuyu bilgi sahibi olarak ele aldı ve bir nesnenin bilginin işlevsel dönüşümü üzerine yoğunlaşmaya büyük önem verildi. Ve sadece Orta Çağ epistemolojisinde - bu yaşam doktrini genişlemeye ve derinleşmeye ve klasik bilgi teorisinin tasarımına yaklaşmaya başlar. Ve Aristoteles ve Hıristiyan dogmatik postülatların öğretilerinin birleşimi, ikili hakikatin ortaya çıkmasına neden oldu.

Deneyimli bir doğa bilimi 17-18'de ortaya çıktığındaGerçeği nasıl belirleyeceğimiz sorusu ne şekilde akutlaşıyor. Şu anda "empirizm - gerçekçilik", "duyusallık - gerçekçilik" vs. gibi muhalefetler vardır. Ardından öznenin faaliyeti bilişsel süreçte daha fiili hale gelir.

19. yüzyılda, gnoseoloji felsefi doktrinidir.Kant, kognisyonun öznel temelini tanımlamak için Kant tarafından yönetildi; bu, doğal felsefenin enstalasyona ve mutlak hakikatin tanımlanmasına yönelik olan enstalasyonlarının yeniden değerlendirilmesine yol açtı. Doğal bilimlerin hızlı gelişimi ve metafizik bilişin reddedilmesi sonucunda, yaşamın bilişsel tutumu felsefi araştırmanın merkezindedir.

Klasik konunun bilişsel aktivitesiepistemoloji, izolasyonu ile ilişkilendirilmiştir ve belirleyici olmuştur. Bununla birlikte, bu konunun bilinci kendi başına saydamdır ve dolayısıyla bir geçerlilik kriteri değildir.

Modern gneoeoloji problemin çalışmasıdır.bilimle ilişki. Bilimsel çalışmalar, bilginin sosyal doğasının ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bilimin büyümesinin verimsiz olduğunu anlamak, bilimin formel ve sosyal olarak gelişmediği, araştırmacıların ve kişisel kaynaklarının pahasına ve bilgi edinme, sürekli gelişme ve güncellenme imkânının olduğu iletişim koşullarının düzenlenmesi sonucuna varılmıştır. Bu alandaki diğer tüm araştırmalar, gnoseolojinin gelişimine yönelik olasılıkların şu anda bilginin ortaya çıktığı durumlarla ilgili araştırmalarla bağlantılı olduğunun anlaşıldığını göstermektedir. Ve bu durumlarda, bilginin ortaya çıkmasında öznenin kişisel sosyal formlarının bilgi ve tezahüründeki rolü izleyebilirsin.

Başkalarıyla birlikte yürütülen ortak araştırmadisiplinler, insanın etrafındaki dünyayla olan ilişkilerini tanımlamak için gnoseoloji fırsatı verir Uzun süren anlaşmazlıklar ve sürtüşmelerden sonra, epistemolojik felsefenin ilk ifadelerinin sınırlı olduğu gittikçe daha açık bir hale geldi. Doğal bilimlerde araştırma yöntemlerinden metodolojinin temelden farklı olduğu beşeri bilimlerin gelişmesiyle önemli bir rol oynamıştır.

Şu anda, bu felsefi bilgi doktrini gnoseolojisi gelişmeye devam ediyor ve yeni bilgiyi bulmada ve onlara hakim olmada bize yardımcı oluyor.

İlgili haberler


Yorumlar (0)

Yorum ekle