/ Toplumun bileşenleri ve bileşenleri

Toplumun alt sistemleri ve bileşenleri

"Toplum" kavramı geniş ve çeşitlidir. Bu, bir bütün olarak insanlıktır ve gelişiminin belli bir aşamasıdır (örneğin, ilkel toplumsal, sosyalist, vb.) Toplum, rasyonel, amaçlı, organize bir ortak faaliyet sayesinde ortaya çıkan insanların birliğidir. Üyeleri, örneğin gerçek bir toplulukla derin ve yakın bir şekilde iletişim kurmuyor.

Toplum bir grup insana atıfta bulunurdevlet (örneğin, Fransızca) veya ilgi çemberi (örneğin, balık avı meraklıları). Bununla birlikte, kelimenin en geniş anlamıyla, evrim sürecinde doğadan yalıtılmış, ancak onunla yakın bir bağlantıyı koruyan maddi dünyanın bir parçasını ifade eder.

Toplum, örgütlenme biçimleriyle karakterizedirbireysel insanlar veya gruplar, etkileşimleri, ilişkileri. Antlaşma, konvansiyon veya diğer eylemlerde belirtilen menfaatlerin aynı yönelimine dayanmaktadır. Toplum, genellemeden farklı olarak, bireyin bireysellikteki değişimi daha az etkiler. Çoğu zaman, bu birey ve devlet arasında yer alan küre anlamına gelir.

Toplum ve sosyal ilişkiler çok yakıngerçek kavramlar olarak. Bir anlamda, toplumun içinde ortaya çıkan tüm ilişkilerin bütünü olduğunu söyleyebiliriz. Bu, çok karmaşık ancak iyi organize edilmiş bir sistemdir:

  • Çok çeşitli alt sistemler (küreler) ve sosyal gruplar.
  • Kapalı sistem içerisinde ve dışında yer alan üyelerin ilişkileri, ilişkileri ve diğer etkileşim şekilleri.
  • Kendine yeterlilik, i. Ortak eylem yoluyla belirli koşullar yaratma becerisi.
  • Alternatif gelişim, dinamizm, eksiksiz bir karakter edinememe.
  • Doğrusal olmayan (gelişemeyen) gelişme.

Ek olarak, herhangi bir uyumlu sistem gibi, toplumbütünlük ile karakterize edilir. Bu sadece elemanların toplamı değil, insanları birleştiren tüm ilişkiler de dahil olmak üzere, bir sistem öğesinin sınırlarını ve olanaklarını aşmaktır.

Toplumun sistemli yapısı, kavramın şartlı olarak toplumun ya da onun küresinin “alt sistemi” olarak adlandırılan daha küçük parçalara bölünebildiğini ima eder.

  • Ekonomik alan kompozisyonunda yer alırmaddi malların yaratılması, dağıtımı ve tüketimi sürecinde ortaya çıkan kesinlikle tüm ilişkiler. Toplumun ekonomik alt sisteminin bir örneği ya da bir örneği, bir petrol ya da altın yatağı, herhangi bir malın üretimi olabilir.
  • Politik alt sistem bir koleksiyondevlet-toplum, devlet partisi vb. Bir toplumun böyle bir alt sisteminin bir örneği (bir olgu) yasama faaliyeti, devlet kampanyaları, referandumlar ve aynı zamanda idari devlet faaliyeti olarak kabul edilir.
  • Sosyal alt sistem - sınıflar, milletler, inançlar, farklı yaş, profesyonel ve diğer katmanlar arasındaki ilişki. Gerçekler: evlilik, faydalar.
  • Spiritüel küre - doğmuş ve manevi değerler oluşturma, depolama, popülerleşme süreci içinde gelişir. Toplumun manevi alt sisteminin örnekleri: araştırma kurumlarının, kültür kurumlarının, dini örgütlerin faaliyetleri.
  • Bugün insan toplumu çalışması felsefede meşgul. Bu kavramı en farklı elementlerin, parçaların, bileşenlerin birliği olarak görüyor. Hepsi birbirine sıkı sıkıya bağlı, birbirine bağlı, ayrı bölümler (veya küreler) olarak mevcut olamaz. Toplumu, diğerlerinden (örneğin, biyolojik olanlardan) çok daha karmaşık bir cihazla ayrılan bir bütünleyici sistem haline getiren bu etkileşimler ve ara bağlantılar.
</ p>

İlgili haberler


Yorumlar (0)

Yorum ekle