/ / Kant'ın Ahlakı - ahlak felsefesinin zirvesi

Kant'ın Ahlakı - Ahlak felsefesinin zirvesi

Immanuel Kant bir tür devrim gerçekleştirdifelsefe, zamanın bilimsel çevrelerinde ilk olarak bilinir ve daha sonra tüm medeni insanlık arasında. Her zaman kendine ait, özel bir yaşam görüşüne sahipti, bu bilim adamı asla kendi prensiplerinden ayrılmadı. Çalışmaları belirsiz ve hala çalışmanın konusu.

Her şeyden önce onun kapalı bir insan olduğu hakkında söylendiKant, tüm hayatında memleketi Koenigsberg'den ayrılmadı. Tek düşünceli, çalışkan ve hayatının tüm planlarını yerine getirdi, birkaç kişi övünebiliyordu. Kant'ın ahlakı çalışmasının zirvesidir. Filozof bunu felsefenin özel bir parçası olarak algılamıştır.

Kant'ın ahlaki öğretisiinsanlar arasındaki ilişkileri düzenleyen gerekli bilim ve kültür olarak etik alanında büyük bir çalışma ve araştırma. Filozoflara göre ahlak normları, bir kişinin davranışını belirler ve belirli bir durumda nasıl davranılacağını dikte eder. Kant, bu sosyal davranış kurallarını haklı çıkarmaya çalıştı. Kişinin dini görüşlere ve dogmalara güvenemeyeceğine inandı. Immanuel Kant, aynı zamanda, borcun yerine getirilmesiyle bağlantılı olmayan ahlaki düşünmenin imkânsız olduğuna da ikna olmuştu. Bilim adamı aşağıdaki türlerini ayırt etti:

  • onun kişiliğiyle ilgili olarak görevi, kendi canını sıkıca yaşatmak için hayatını bilerek ve onurlu bir şekilde yaşamaktır;
  • iyi işler ve amellerden oluşan diğer insanlara karşı görev.

Borç kavramı altında, bilim adamı gelişimini anlıyorBireyin iç dünyası ve onun kendi bilgisi, ve bu, kendisiyle ilgili yargının doğruluğunu gerektirir. Ayrıca Kant'ın ahlakı, insanların içsel ahlaki duygularına çok dikkat eder. Onlar olmadan, insanların hayvanlardan çok farklı olmadığını fark etti. Felsefeciye göre vicdan, akıl yürütme rolünü üstlenir, bir adamın kendi ve diğerlerinin eylemlerini haklı çıkardığı ya da haklı göstermediği bir yardımıdır.

Kant hayatının büyük bir bölümünü çalışmaya ayırdıetik gibi bir şey. Bu terimin tanımı, kendi görüşüne göre, a priori ve özerk bir biçimde, altta değil, vadede değil. I. Kant'ın öğretiminin geliştirilmesinde önemli bir kavram, insanlık onuru fikridir. Filozof, etiğin felsefenin önemli bir parçası olduğuna ikna olmuştu; bu çalışmanın ana konusu insan olarak bir fenomendi. İnsan varlığının temel bir boyutu ahlaktır.

Kant'ın etik doktrini, ahlakın özgüllüğünü geliştirdi. Bu, özgürlük alanının doğanın alanından farklı olduğunu ima eder. Filozofun hareket ettiği doğalcılık felsefesinden önce geldi. O fiziksel dünyaya ve ruhun gücüne karşı olumsuz bir tavır vaadeden Vasiyetçinin bir destekçisi idi. Filozof bir insan olma arzusunu reddederek, çevredeki koşulları ve toplumun ahlakını göz ardı etti.

Kant öğretilerine göre, ahlak - tanımgörevini sorumlu bir şekilde kendisine ve topluma yapması gereken bir kişinin ahlaki nitelikleri. Onurunu koruyarak, bunun için bireye ödül kişisel şerefiyenin gerçekleşmesi olacaktır. Kant'ın etiği, özgür irade, ölümsüz bir ruhun, Tanrı'nın varlığına dair düşünceleri içeriyordu. Bu düşünceler, bilim adamının teorisine göre, teorik olarak saf nedenin çözemedi.

Kant felsefesinde ana varsayım böyleydi.Özgür irade hakkında. Özgür iradenin ahlakın varlığı için bir koşul olduğu ve bu tartışılmaz bir gerçektir. Immanuel Kant'ın etik öğretileri büyük bir keşif içeriyordu. Filozof, bir kişinin ahlakı varsa, kendisinin bir yasama organı olması durumunda, davranışlarının ahlaki olacağını ve insanlık adına konuşma hakkına sahip olacağını kanıtlamıştır. Kant'ın etiği nedir? Bu, insan kişiliğinin çok büyük bir rol oynadığı özgürlük sorunları hakkında oldukça ahlaki bir teoridir.

</ p>

İlgili haberler


Yorumlar (0)

Yorum ekle