/ / Toplum: yaşamın çeşitli alanlarında sınıflandırma, türleri, toplumun tanımı

Toplum: yaşamın çeşitli alanlarında sınıflandırma, türleri, toplumun tanımı

Toplum, insan yaşamının yapısal bir birimidir. Toplumun tanımı geniş anlamda ve dar anlamda verilebilir. Fakat bundan yola çıkarak ana işlevini kaybetmez: Burada kişi yaşamakta, gelişmekte, bilgisini geliştirmekte ve yeni insanlarla tanışmaktadır. Bir kelimede, bir insanın sosyalleşmesinin gerçekleştiği yaşamın bu hücresindedir.

topluluğun tanımı

Toplum tanımı ve sınıflandırılması

Dar anlamda toplum, insanlarınortak çıkarlar veya menşe temelinde birleşmişlerdir. Bu tür, sınıfları, örneğin asaleti içerebilir. Ayrıca dar anlamda, modern Rusya gibi belirli bir somut toplum olarak anlaşılmaktadır. Bu tip bir devletin, örneğin feodal bir toplumun gelişim aşamasını da içerebilir. Tuhaf bir şekilde, ama bir bütün olarak insanlığın tamamı da dar anlamda bir topluma atıfta bulunur.

Bir toplumun en geniş anlamdaki tanımı şu şekildedir: dünyanın yakından ilişkili bir parçası ya da birleşen insanları oluşturur.

şirket tanımı

Sınıflandırma söz konusu olduğunda,Gelişimin üç aşaması: geleneksel, endüstriyel ve post-endüstriyel toplum. İkincisi genellikle basitçe bilgilendirme olarak adlandırılır. Geleneksel toplum, geleneklere dayanan bir toplumdur. Burada doğal ekonomi ve doğal değişim hakim, ekonomik sistem komuta ekonomisidir. Bu tip yüksek dindarlık ve düşük bir sosyal hareketlilik olasılığı ile karakterizedir. Devlet, kişiyi tamamen emer. Düşünme daima muhafazakârdır ve değişime karşı tutum her zaman olumsuzdur. Gelişmenin bir sonraki aşaması bir sanayi topluluğudur. Bu batılı bina ilişkileri modeli, teknik devrimler ve sanayi darbeleriyle ülkeye geldi. Spasmodik bir gelişim süreci ile karakterize edilir, özel mülkiyet ekonominin temelidir ve toplumun kendisi doğa üzerinde egemen olmayı amaçlar. Çoğu ülkede sivil toplum gelişir ve sosyal hareketlilik olasılığı artar. Gelişmenin son aşaması, endüstri sonrası bir aşama veya bilgi birdir. Bilgi toplumunun tanımı şudur: bilgi ve hizmetlere dayanan bir toplum türüdür.

Kural olarak, bu türler gelişirtarafından. Ekonomik sistem genellikle bir pazardır, toplumun kendi medeni ilkeleri, yüksek düzeyde bir hukuk kültürü ve adalet duygusu aktif olarak teşvik edilir. Toplumdaki kişilik gelişir ve iktidarı etkilemeye çalışır. Başlıca özellikleri, yüksek sosyal hareketlilik ve eğitimin birincil rolüdür.

bilgi toplumu tanımı
Toplumun ekonomik sistemdeki tanımı daha sıkhepsi ortak stok eğitimi ile ilişkili. Bu, şirketin bir ticari organizasyon şeklidir. İktisat ders kitaplarında bulunan bir anonim şirket, katılımcılar arasındaki payların bölünmesine dayanmaktadır.

Yani toplum, bu terim ne olursa olsun, her zaman bir grup insandır. Bu, bir kişinin başarıya ulaştığı ve başardığı doğanın bir parçasıdır.

İlgili haberler


Yorumlar (0)

Yorum ekle