Sosyal sistem

Tüm sosyal olgular ve süreçler sahipkarakteristik bir iç yapı. En karmaşık sosyal sistem toplumdur ve insanlar onun öğeleri olarak hareket ederler. Sosyal aktiviteleri, bireysel statüler tarafından belirlenir, sosyal statü tarafından işgal edilir, gerçekleştirilen işlevler, toplumsal değerler ve bu sistem tarafından oluşturulur.

Sosyal sistem aşağıdaki yönlerden temsil edilir:

- ortak etkileşimi genel koşullar (köy, şehir, işçi kolektif, aile, vb.) tarafından dikte edilen çok sayıda birey;

- sosyal topluluk;

- statüler ve sosyal fonksiyonların hiyerarşisi,

- sosyal organizasyon;

- bir dizi değer ve norm

- Kültür.

Bütün yönler yakından iç içe geçmiştir. Bu nedenle, sosyal sistemin üç yönü olan organik bir birlik olduğunu söyleyebiliriz: kültür, sosyal toplum ve sosyal örgütlenme.

Sosyal bir toplumda sosyal süreçlerTemel olarak, insanların yaşamsal faaliyetlerinin koşulları (ilgi alanları, ihtiyaçlar, eğitim vb.) ile bir araya gelmesi nedeniyle meydana gelir. Sosyal topluluk, bireylerin ve sosyal bağların etkileşimini temel alarak işlev görür ve geliştirir.

Sosyal bağlantı, sırayla ifade edilirelemanların veya nesnelerin işleyişinin uyumluluğu. Burada iki tür ilişki ayrılır: genetik (yapısal, nedensel) ve biçimsel (sadece bilgi düzlemi ile ilişkili).

Sosyal bağlantı genellikle bir set olarak anlaşılırÖzel hedeflere ulaşmak için bireylerin ayrı ayrı toplumlardaki ortak faaliyetlerini belirleyen faktörler. Bu tür bağlantılar genellikle uzun ve kişisel niteliklere bağlı değildir. Bunlar bireyler ve süreçler ve etraflarında meydana gelen olaylar arasındaki bağlantılardır. Bu tür bağlantılar yeni sosyal ilişkilere yol açar. Bu kavram, “sosyal yapı” kavramıyla yakından ilişkili olan bir sosyal sistemin oluşmasıdır. Toplumsal yapı, toplumu sözde tabakalara ayırır (konuma göre, üretim tarzına göre). İçindeki ana unsurlar sosyal topluluklar, sınıflar, gruplar (sosyo-bölgesel, sosyo-demografik, etnik, profesyonel).

Sosyal sistem, toplamı toplar.Birbirleriyle ilişkilerde ve ilişkilerde olan sosyal süreçler ve fenomenler ve ortak bir sosyal politika nesnesi yaratmak. Bu sistemin unsurları ayrı süreçler ve olgular oluşturur. Sosyal yapı sosyal sistemin fenomenleri alanına dahil edilir ve iki bileşeni birleştirir: sosyal bileşim sosyal ilişki ile.

Kamu politikasının önemli bir hedefidevlet güvenliği sisteminin oluşturulması, özünde, bütçe fonlarının tahsis edilmesi veya bütçe dışı fonların kullanılması yoluyla toplumun belirli kategorilerini desteklemektir.

Sosyal güvenlik sistemi (CO), geçen yüzyılın otuzlu yıllarından kaynaklandı. İlk sözü Amerika Birleşik Devletleri'nde "Yasanın başlattığı" ile ortaya çıktı.
sosyal güvenlik hakkında "1935 yılında.

Rusya Federasyonu Anayasasında yer alan JI'nin hakkı, bir dizi yasal önlem ve birbiriyle ilişkili organizasyonlar şeklinde yansıtılmaktadır. Düşük gelirli ve engelli kişilerin korunması iki yönde yürütülmektedir:

- sosyal yardım;

- sosyal güvenlik.

CO emeklilik, sosyal yardımlar, profesyonelEngelli bireylerin daha fazla istihdam, tıbbi bakım ve özürlülerin rehabilitasyonu ile eğitimi. İş verimliliğinin kökü iyi düşünülmüş bir finansman mekanizmasında yatmaktadır. Vergiler yoluyla toplanan sigorta fonları, sosyal sigorta ödemelerinin bir kaynağıdır. Ayrıca, tahsisler ve bütçe fonları kullanılmaktadır.

Sosyal hizmetlerin görevi, her türlü sosyal hizmete ihtiyaç duyanları sağlamaktır.

İlgili haberler


Yorumlar (0)

Yorum ekle